Suomesta Syyrian ja Irakin konfliktikentälle suuntautuva liikkuvuus

Tutkimuksessa selvitetään miksi ja miten Syyrian ja Irakin konfliktikenttien ja siellä toimivien aseellisten järjestöjen – erityisesti Isisin – on onnistunut houkutella toimintansa piiriin suomalaislähtöisiä musliminuoria. Tutkimus perustuu konfliktialueelle suuntautuvaan liikkuvuuteen kytköksissä olevien henkilöiden haastatteluihin sekä heidän viestintäänsä sosiaalisessa mediassa.

Tutkittavat samaistuvat voimakkaasti konfliktikentillä kärsivien ”todellisten muslimien” kanssa. Syyrian ja Irakin konfliktien vetovoima syntyikin ennen kaikkea tarpeesta puolustaa ”muslimiveljiä” ja ”-sisaria”. Tutkimusteemaa taustoittavassa osiossa tarkastellaan kuinka ajatus ”muslimien puolustamisesta” globaalissa kentässä rakentuu ja kuinka se sijoittuu suhteessa suomalaisten muslimiyhteisöjen järjestäytymisen historiaan aina 1980-1990 lukujen taitteesta alkaen.

Empiirisiin aineistoihimme perustuvassa osuudessa tarkastellaan vierastaistelijailmiön taustatekijöitä, konfliktikentälle suuntautuvan liikkuvuuden luonnetta sekä sieltä takaisin Suomeen matkustaneiden henkilöiden elämäntilanteita. Tutkimukseen osallistuneet jakavat unelman muslimien globaalista yhtenäisyydestä, mutta ovat samalla tietoisia moniäänisten muslimiyhteisöjen keskuudessa vallitsevista erimielisyyksistä, jotka koskevat strategioita ja toiminnan tapoja, joilla tavoitella yhtenäisyyttä. Syyriaan matkustaminen näyttäytyykin tämän tutkimuksen valossa yhtenä välietappina prosessissa, jossa nuoret etsivät vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin sekä rakentavat ja uudelleenmäärittelevät uskonnollisia kantojaan. Palanneisiin kohdistunut turvallisuuspoliittinen huomio on tuottanut vakavia muslimiyhteisöjen
sisäisiä jännitteitä ja niiden välistä kilpailua, koska terrorismin torjunnan varjolla voidaan suunnata rahoitusta, marginalisoida tiettyjä tahoja ja voimistaa toisia. Tilanne on tuottanut vakavan luottamuspulan ja vaikenemisen kulttuurin, joka heijastuu niin järjestäytyneisiin muslimi yhteisöihin kuin ystäväpiireihinkin.