Metsät ja maatalous nosteessa Pariisin sopimuksen toimeenpanossa

Artikkelissa Indufor Oy:n asiantuntijat käsittelevät metsien ja maankäytön roolia Pariisin ilmastosopimuksessa, ja suomalaisen osaamisen hyödyntämistä sopimuksen toimeenpanossa. He suosittelevat muun muassa, että Suomi voi tarjota osaamista varsinkin tulosperusteisten kannustimien kehittämisessä metsäkatoa ehkäisevissä toimenpiteissä.

Pariisin sopimukseen sisällytettiin erillinen metsiä käsittelevä osio, mikä oli myönteinen ja jossain määrin yllättäväkin edistysaskel kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä lähtien kansainväliset toimijat velvoitetaan tarkastelemaan metsiä ja niiden merkitystä laajasti. Metsien merkitys on tunnustettu myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, ei vain sen hillitsemisessä. Myös metsien tarjoamia muita hyötyvaikutuksia (non-carbon benefits) arvostetaan nyt aiempaa paremmin.

Uusi suuntaus on merkittävä, vaikka YK:n ilmastosopimus on aikaisemminkin käsitellyt metsiä ja maankäyttöä muiden sektoreiden ohella. Maatalous on ruokaturvan, haavoittuvuuden ja nielujen muodossa Pariisin sopimuksessa. Sektorilla onkin tärkeä osa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen sopeutumisessa ja ruokaturvan takaamisessa.

Suomessa on maailmanlaajuisen tason metsä- ja maankäyttöasioiden asiantuntemusta. Lisäksi Suomi on tehnyt merkittävää metsäsektorin kehitysyhteistyötä, jonka ansiosta monien kehitysmaiden metsien hoito on muuttunut kestävämmäksi. Suomen kehitysyhteistyö on saavuttanut hyviä tuloksia myös maatalouden alalla. Metsien ja maankäytön nostaminen kestävän kehityksen ytimeen luo Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia tarjota tietotaitoa kansainvälisille
markkinoille.

Policy Brief -artikkeli on osa Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin varautuminen -hanketta, jossa on tehty arvioita sopimuksen vastaanotosta, vaikutuksista ja toimeenpanosta. Hanketta johtaa GreenStream Network, ja toteutuksessa mukana ovat VTT, Tyrsky-Konsultointi, Indufor ja CC Law. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.