Pariisin sopimus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Arktinen ulottuvuus keskeistä Suomelle

Artikkelissa Indufor Oy:n ja CC Law:n asiantuntijat käsittelevät ilmastonmuutokseen sopeutumisen roolia Pariisin sopimuksessa ja suomalaista osaamista tällä aihealueella, erityisesti arktisesta näkökulmasta.

Pariisin sopimuksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on nousemassa hillinnän rinnalle tärkeäksi teemaksi, vaikka ensisijainen tavoite osapuolilla onkin vähentää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

Suomen rooli arktisen alueen sopeutumistoimissa kasvaa vuonna 2017 Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden myötä, koska pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Suomella on tilaisuus edistää Arktisen alueen alkuperäiskansojen ja muiden asukkaiden perinnetiedon käyttöä esimerkiksi
tutkimustyön avulla.

Tulevaisuudessa Suomen kannattaa myös jatkaa kehitysyhteistyövarojen kohdentamista metsäsektorille, mikä auttaa vällillisesti myös metsistä riippuvaisten yhteisöjen kestävien toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan ylläpitämistä ja
sopeutumista ilmastonmuutokseen kehitysmaissa.

Policy Brief -artikkeli on osa Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin varautuminen -hanketta, jossa on tehty arvioita sopimuksen vastaanotosta, vaikutuksista ja toimeenpanosta. Hanketta johtaa GreenStream Network, ja toteutuksessa mukana ovat VTT, Tyrsky-Konsultointi, Indufor ja CC Law. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.