Kehitysmaat tarvitsevat myös Suomen tukea Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisessa

Artikkelissa GreenStream Oy:n asiantuntijat käsittelevät kehitysmaiden toimintavalmiuksien vahvistamista Pariisin sopimuksen toimeenpanossa, ja tunnistavat suomalaista osaamista kehitysmaiden ilmastotoimien tukemiseksi.

Pariisissa vuoden 2015 lopussa sovittu historiallinen ilmastosopimus edellyttää kaikilta mailta – ensimmäistä kertaa myös kehitysmailta – ilmastotoimia ja niitä koskevaa seurantaa ja raportointia. Päästötrendien valossa on selvää, ettei Pariisin sopimuksen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ole mahdollista saavuttaa ilman mittavia ilmastotoimia myös kehitysmaissa. Monien kehitysmaiden valmiudet eivät kuitenkaan nykyisellään riitä kansallisten ilmastotoimien suunnitteluun ja toteutukseen, ja päästöjen laadukkaaseen seurantaan ja raportointiin. Ilman riittäviä toimintavalmiuksia kehitysmaiden ilmastotoimet saattavat jäädä toteutumatta, rahallinen tuki ei tuota toivottuja tuloksia eikä raportointi ole luotettavaa. Kehitysmaiden toimintavalmiuksien vahvistaminen onkin yksi Pariisin sopimuksen painopisteistä ja kansainvälisen ilmastoyhteistyön punainen lanka. Sopimus velvoittaa kehittyneet maat avustamaan kehitysmaita toimintavalmiuksien kehittämisessä sekä ilmastotoimien rahoituksessa ja teknologian siirrossa.

Suomella on arvokasta ilmasto-osaamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja tutkimuslaitoksissa. Suomi on merkittävä osaaja esimerkiksi päästötilastoinnissa ja – raportoinnissa, metsä- ja maankäyttösektorin päästölaskennassa, energiasektorin päästövähennystoimissa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kuten meteorologisissa järjestelmissä ja tulvavaroituksissa. Suomalaisen erityisosaamisen hyödyntäminen kehitysmaiden valmiuksien kehittämisessä on arvokas tapa edistää Pariisin sopimuksen toimeenpanoa. Kansainvälisen yhteistyön kautta osaamistamme voidaan hyödyntää paljon Suomea suuremmassa mittakaavassa.

Yksityissektorilla on tärkeä rooli kehitysmaiden valmiuksien vahvistamisessa ja konkretisoinnissa. Suomalaisyritykset vahvistavat yhteistyökumppaneidensa osaamista toimiessaan kehitysmaissa ja myös hyötyvät valmiuksien kehittymisestä uusilla markkina-alueilla. Yhdessä tekeminen on tehokas tapa kehittää valmiuksia molemmin puolin.

Policy Brief-artikkeli on osa Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin varautuminen -hanketta, jossa on tehty arvioita sopimuksen vastaanotosta, vaikutuksista ja toimeenpanosta. Hanketta johtaa GreenStream Network, ja toteutuksessa mukana ovat VTT, Tyrsky-Konsultointi, Indufor ja CC Law. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.