Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä

Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä -hanke selvitti Suomessa asuvien venäjänkielisten median käyttöä. Tutkimuksessa tehtiin 25 haastattelua, joissa pureuduttiin kohderyhmän median käytössä tapahtuneisiin muutoksiin, median käyttöön tässä hetkessä sekä Suomen ja Venäjän mediamaisemien vertailuun. Lisäksi asiantuntijahaastatteluiden avulla selvitettiin Suomen venäjänkielisen median tilaa ja näkymiä.

Ensimmäinen keskeinen havainto oli, että venäjänkielisten mediamaisemat ovat ylirajaisia. Heidän mediankäyttönsä on keskimäärin hyvin monipuolista ja motiiveiltaan vaihtelevaa. Toiseksi, omaehtoinen venäjänkielinen media Suomessa on melko laajaa, mutta sirpaleista. Kolmas keskeinen havainto oli, että valtion otteessa oleva venäläinen televisio tuottaa vallanpitäjien tavoitteita palvelevaa kuvaa maailmasta ja tapahtumista.

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella toimineen tutkimusryhmän kokoonpano: FT Olga Davydova-Minguet (hankkeen johtaja), YTT Tiina Sotkasiira, YTM Teemu Oivo, turvallisuusasiantuntija Janne Riiheläinen ja FK Daria Kettunen.