Auraako digitalisaatio mahdollisuuksia maaseudulle?

Policy Briefin tarkoituksena on valaista kuvaa yritysten ja asukkaiden digitaalisten palveluiden tarpeesta, hyödyistä, haasteista ja valmiuksista. Tietoa on kerätty digikahviloilla, haastatteluilla sekä sähköisesti ja postitse lähetetyillä kyselyillä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnassa sekä Turunmaan seutukunnassa.

Moni maaseudun asukas näkee digitalisaation välttämättömänä välineenä maaseudun elinvoimaisuudelle tulevaisuudessa. Digitalisaatiolla voidaan parantaa palvelujen saavutettavuutta esimerkiksi etäratkaisuilla, kiertävillä asiointiautoilla, palvelukeskittymillä ja jakamistaloussovelluksilla. Sen sijaan epävarmat yhteydet ja uusien toimintatapojen omaksuminen näyttäytyivät keskeisimpänä digitalisaation hidastajana maaseudulla.

Yritykset ja asukkaat haluavat saada tekoja ja konkreettisia välineitä maaseudun pal-velujen kehittämiseen Kyselyjen mukaan yrityksille ja asukkaille on järjestettävä digi-tulkkausta eli opastusta digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöön. Palveluiden kehittämiseen tulee ottaa mukaan asukkaat – maaseudulla on totuttu tekemään tal-koilla isojakin asioita. Maaseudulla aktiiviset yhdistykset voivat toimia digitulkkeina palveluiden kehittäjien ja maaseudun asukkaiden välillä.

Kiinteiden laajakaistayhteyksien epävarmuuden ja heikkouden vuoksi digitaalisten palveluiden leviäminen maaseudulla vaatii mobiiliteknologian mahdollisuuksien (esim. sijaintivapaus ja edullisuus) sekä rajoitteiden (esim. kapasiteetti ja toimintavarmuus) huomioimista.

Myönteisestä asenteesta huolimatta digitaalinen syrjäytyminen iän, paikkakunnan tai huono-osaisuuden kasautumisen näkökulmasta on vakavasti otettava huoli ja keinoja kehityksen polarisoitumiseen olisi pohdittava.

Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.