Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset Suomeen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset jakaantuvat globaalisti epätasaisesti ja varsinkin sään ääri-ilmiöiden osalta osin ennalta arvaamatta. Eri puolilla maailmaa ilmenevät vaikutukset liittyvät myös toisiinsa monien erilaisten vuorovaikutussuhteiden kautta.

Tässä raportissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vuorovaikutusketjuja, jotka alkavat Suomen rajojen ulkopuolelta mutta jotka ulottuvat lopulta aina Suomeen saakka. Näitä epäsuoria vaikutuksia kutsutaan ilmastonmuutoksen heijastevaikutuksiksi. Mahdollisia heijastevaikutuksia on arvioitu kirjallisuuden ja tilastojen avulla. Lisäksi on haastateltu asiaa tuntevia toimijoita. Suomen kannalta merkittäviä heijastevaikutuksia liittyy mm. energiahuoltoon, teollisuuteen, turismiin ja väestöön.

Tulosten perusteella säännöllisesti päivitettävät tarkastelut ovat tärkeitä etenkin toimialoilla, joilla tiedetään jo nyt olevan voimakkaita kytkentöjä kansainväliseen tai lähialueen kehitykseen. Heijastevaikutusten hallintaa on mahdollista parantaa yhteistyöllä ja säännöllisellä vuoropuhelulla sektoreiden ja myös eri maiden välillä. Varautuminen heijastevaikutuksiin edellyttää myös asian käsittelemistä eri alojen
koulutuksessa.

Raportti on toteutettu osana ELASTINEN-hanketta, joka tuotti tietoa ja etsi ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä sekä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.