Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset

Tässä selvityksessä kartoitettiin eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja kustannuksia. Vuonna 2015 eläinlääkäripalveluiden tuottaminen aiheutti kyselyyn vastanneille ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- alueille 9,9 euron kustannukset asukasta kohti. Päivystyksestä aiheutunut kustannus oli alle euro asukasta kohti. Koko Suomen kunnille eläinlääkäripalveluiden järjestäminen aiheutti laskentatavasta riippuen 43-57 miljoonan euron vuotuiset kustannukset, josta tuotantoeläimille tarjottujen palveluiden osuus oli 20 miljoonan euron suuruusluokkaa.

Yhteensä 38 prosenttia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista hankkii eläinlääkäripalveluita ostopalveluna joko kunnallisilta tai yksityisiltä toimijoilta. Yleisimmin hankitaan pieneläinpäivystykseen liittyviä palveluita. Suureläimille tarkoitettuja palveluita hankitaan melko harvoin, eikä niitä ole saatavilla kaikilla yhteistoiminta-alueilla yksityisten tarjoamana palveluna. Ostopalveluiden hinnoittelussa on erilaisia sopimuksia. Osa kunnista on tehnyt myös niin sanotun nollahintasopimuksen, jossa palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan eläimen omistajilta.

Peruseläinlääkäripalveluita on tarjolla melko kattavasti eri puolilla maata ja vastausten perusteella niitä olisi tarjolla myös jatkossa, joskin alueellista vaihtelua on paljon. Joissain osissa Suomea etäisyys palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä saattaa muodostua suureksi. Erikoiseläinlääkäripalveluita ja erittäin vaativia kirurgisia toimenpiteitä on tulosten perusteella saatavissa rajoitetusti.

Kunnaneläinlääkärijärjestelmä tarjoaa koko maan kattavan mahdollisuuden saada eläinlääkäripalvelua ja kiireellistä eläinlääkäriapua. Noin 27-40 prosenttia yksityisistä toimijoista oli valmis lisäämään eläinlääkäripalveluiden tarjontaa, jos kuntien tuottamat eläinlääkäripalvelut hinnoiteltaisiin vähintään tuotantokustannusten mukaisesti tai kunnat vähentäisivät niiden tuottamista. Peruseläinlääkäripalvelua olisi todennäköisesti saatavissa melko kattavasti myös yksityisenä palveluna, mutta päivystys on haaste, sillä yksityisillä palveluntarjoajilla oli rajallinen kiinnostus sitä kohtaan. Siksi yhteiskunnan rooli on tärkeä. Olennaista on varmistaa päivystyspalveluiden saatavuus joko julkisena tai yksityisenä palveluna. Tämä saattaa edellyttää esimerkiksi palvelun rahoittamista tuella tai avustuksella, jonka ehtona on laaja päivystystoiminta ja tarvittaessa jopa palvelun tuottamista itse.