Yli- ja keskinopeudet rikesakkojen korotuksen jälkeen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yli- ja keskinopeuksien muutosta 1.9.2015 voimaantulleen rikesakkojen korotuksen jälkeen, jonka seurauksena sakkotaso pääsääntöisesti kaksinkertaistettiin. Tutkimuksen ensimmäisessä osaraportissa tarkastellaan 1) annettujen rikesakkojen määrää, 2) poliisin automaattisen liikennevalvonnan tilastoja, sekä 3) liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) tietoja yli- ja keskinopeuksista.

Verrattaessa ajanjaksoa syyskuu 2015-elokuu 2016 edelliseen vastaavaan 12 kuukauden jaksoon, havaitaan yli 10 km/h ylinopeuksien vähentyneen noin yhdeksän prosenttia, ja keskinopeuksien laskeneen noin 0,4 kilometrillä tunnissa LAM-aineistossa. Ylinopeuksien osuus automaattisessa liikennevalvonnassa laski vastaavasti lähes kolmanneksella.

Tulokset viittaavat kokonaisuudessaan siihen, että rikesakkojen korotus on vähentänyt ylinopeuksia, ja havaittu muutos on samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Automaattisen liikennevalvonnan lisääntyminen samalla ajanjaksolla saattaa kuitenkin osin selittää havaittua muutosta.