Miten Team Finlandia kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi?

Tämä Policy Brief kokoaa yhteen keskeiset tulokset valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toteutusta selvityshankkeesta ”Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi?” Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja näkemyksiä Team Finland -toiminnan kehittämistyön tueksi.

Selvityshankkeen suositukset liittyvät niin kasvuohjelmien kuin Team Finland -toimintamallin kehittämiseen. Ensin mainitut suosittelevat kasvuohjelmatoiminnan jatkamista rahoitus- ja ohjausmallia uudistaen sekä ohjelmien välistä yhteistyötä ja resurssien yhteiskäyttöä tehostaen. Samoin suositellaan ohjelmien fokusointia, eri alojen erityispiirteiden ja ekosysteemien elinkaaren vaiheiden huomioimista ohjelmaformaatin kehittämisessä sekä toimenpiteiden räätälöintiä vastaamaan kansainvälistymisen eri vaiheissa olevien yritysten tarpeita.

Team Finland -toimintamallin kehittämisen osalta suositukset kohdistuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallien, kansallisen ja alueellisen tason yhteistyön sekä kansainvälisen asiantuntijaverkoston vahvistamiseen. Lisäksi suositellaan Team Finlandin strategian päivittämisen tarpeen arvioimista, yritysten tarpeisiin räätälöityjen, ulkomaanverkoston maksullisten palvelujen pilotointia ja Team Finland -verkoston toimijoita sitouttavan palvelulupauksen määrittelyä.