Vertailu viennin ja kansainvälistymisen edistämisen toimintamalleista

Tämän kansainvälisen vertailun tavoitteita ovat Team Finlandin verkostomaisen toimintamallin peilaaminen Alankomaiden, Ruotsin ja Tanskan viennin ja kansainvälistymisen edistämistoimiin sekä hyvien käytäntöjen ja Team Finlandin kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen vertailun pohjalta.

Vertailuaineiston muodostivat erilaiset viennin ja kansainvälistymisen edistämistä (VKE) verrokkimaissa ohjaavat strategiset dokumentit ja muu relevantti taustatieto, jota täydennettiin Alankomaissa, Ruotsissa ja Tanskassa keskeisten alue- ja kansallisen tason toimijoiden haastatteluilla. Lisäksi järjestettiin vertaisoppimistyöpaja, johon osallistui VKE-toimijoita Suomesta ja verrokkimaista.

Vertailun perusteella Team Finlandin toimintamallin kehittämiseksi suositellaan muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyön (PPP) vahvistamista, kansallisen ja alueellisen työnjaon selkeyttämistä, strategisen ohjauksen vahvistamista (operatiivisen kehittämisen rinnalla), konkreettisen
palvelulupauksen käyttöönottooa ja edustustojen maksullisten palveluiden pilotointia.