Toiminnalliset aluerajaukset auttavat kohdistamaan aluesuunnittelua

Hallintorajat ylittävä alueellinen vuorovaikutus on tärkeää tunnistaa

Alueellinen vuorovaikutus eli ihmisten ja yritysten liikkuminen ja kontaktit tapahtuvat yhä laajemmilla alueilla, jotka eivät noudata hallinnollisia rajoja. Aluesuunnittelua ja -kehittämistä ei voi tämän vuoksi suunnata vain hallinnollisten alueiden mukaan, vaan on tarpeellista tunnistaa toiminnallisia aluekokonaisuuksia ja tarkastella toimenpiteiden vaikutuksia niiden sisällä.

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu) -hankkeessa on rajattu toiminnallisia alueita, joilla tarkoitetaan työssäkäyntiin, asiointiin ja muuhun päivittäiseen liikkumiseen perustuvia aluekokonaisuuksia. Alueiden rajaamiseen on kehitetty uusia menetelmiä valtakunnallisten paikkatietoaineistojen perusteella. Hankkeen tuloksena on syntynyt useita eritasoisia työssäkäynti- ja asiointialueiden rajauksia, joita voidaan jatkossa hyödyntää kuntien, maakuntien ja valtionhallinnon tehtävissä.

• Toiminnalliset aluerajaukset piirtävät kartalle alueen, jonka puitteissa tarvitaan yhteistä suunnittelua ja toimenpiteiden koordinointia eri toimijoiden kesken.

• Toiminnalliset alueet ovat usein seututasoisia kokonaisuuksia, joihin kuuluu useita eri kuntia. Yhteistyötä tarvitaan muun muassa maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen, elinkeinojen ja ympäristön osalta.

• Toiminnalliset alueet ovat keskeinen lähtökohta, kun uudistetaan hallinnollisia aluejakoja tai palvelurakenteita. Käytettävissä olevien aluerajausten perusteella voidaan huolehtia siitä, että uudistukset tukevat ihmisten ja yritysten arjen sujuvuutta ja tätä kautta alueiden elinvoimaisuutta.

• Aluerajauksiin liittyvillä valinnoilla voidaan vaikuttaa päätöksentekoon, minkä vuoksi on tärkeää tuntea menetelmät, joilla toiminnallisia alueita on rajattu, sekä tiedostaa, millaisia johtopäätöksiä rajausten perusteella on mahdollista tehdä.