Ruokaketjulla voitettavaa digitalisaatiossa

Avaimet digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen

Digitalisaatio on tällä hetkellä vahva trendi useilla eri teollisuuden aloilla. Niin myös ruokaketjussa, sillä ruokaverkosto on hyvin laaja ja hajautettu järjestelmä, joka hyötyäkseen digitaalisista teknologioista vaatii tietotekniikan ja automaation käyttöönottoa toimintojen tai prosessien parantamiseksi laajasti läpi verkostojen.

Digitalisaatiossa on kyse tiedosta; tiedonkeruusta ja varastoinnista, tietovirroista, tiedon omistajuudesta ja tiedon uudenlaisista käyttötavoista. Kyse on myös ihmisten ja organisaatioiden sopeutumisesta uusiin toimintamalleihin ja välineisiin. Digitaalisuus edistää ruokaketjua monella tavalla, sillä se tehostaa ruokatuotantoa, toimitusketjun ja tuoteketjun hallintaa, parantaa asiakaslähtöisyyttä ja tuo liiketoiminnan keskiöön kuluttajatiedon. Lisäksi tulevaisuuden ostamisen ennakoidaan muuttuvan merkittävästi. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden uusien markkinoiden luomiselle sekä uuden kilpailun ja kasvun synnyttämisen nykyisten liiketoimintamallien rinnalle, päälle ja välille. Tämä vaatii toimijoilta strategisia ja operatiivisia valintoja sekä laajaa yritysten välistä yhteistyötä.

Digitaalisten avainteknologioiden monipuoliseksi hyödyntämiseksi elintarvikeverkostoissa, ruokasektorin on
• Selkeytettävä pelisäännöt datan hallinta- ja käyttöoikeuksiin
• Kehitettävä käytettäviä tapoja tunnistaa ja hallita materiaalien ja tuotteiden laatu todistettavasti jo alkutuotannosta lähtien
• Kokeiltava rohkeasti uutta ajattelua vaativia toimintamalleja liittyen tietoon, työhön, innovointiin, liiketoimintaan ja valvontaan
• Kehitettävä teknologista osaamistaan
• Osallistuttava uudistuvia toimintaympäristöjä tukevien infrastruktuurien rakentamiseen