Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä

Elintarviketeollisuus on merkittävä teollisuusala Suomessa ja lisäksi alalla on suuri vaikutus kotimaan logistiikka-alaan ja ravitsemustoimintaan. Digitalisaatio on edelleen vahvistuva kehityssuunta elintarvikeketjussa. Teknologian ohella digitalisaatiossa kyse on myös tiedosta, tiedonkeruusta ja sen omistajuudesta sekä ihmisten ja organisaatioiden sopeutumisesta sen edistymiseen.

Tässä julkaisussa käydään läpi digitalisaatioon liittyviä teknologisia kehitysaskeleita ja tuodaan niitä konkreettisten esimerkkien avulla ymmärrettäväksi. Kuluttajan rooli tulee vahvistumaan elintarvikeketjussa ja raportissa esitellään myös hankkeen aikana kehitettyä pilottia tulevaisuuden ostamisesta oman profiilin avulla. Uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka syntyvät digitalisaation myötä, ovat vielä hankalasti ennustettavissa. Ne voivat lähteä avoimen lähdekoodin kokeilusta tai se voi olla kokonaan uutta, erikoistunutta tuotannonalaa ja muodostaa uusia liiketoimintaekosysteemejä. Valittujen esimerkkitapausten tulevaisuuskuvilla pyrimme heijastamaan monimuotoisen ruokaketjun tulevaisuusnäkymiä ja toimintaympäristön muutostarpeita.

Selvityksessä tutkijaryhmä suosittelee tiettyjä keskeisiä toimenpiteitä digitalisaation edistämiseksi. Digitaalisten avainteknologioiden monipuoliseksi hyödyntämiseksi elintarvikeverkostoissa, sektorin on selkeytettävä pelisäännöt datan hallinta- ja käyttöoikeuksiin, kehitettävä käytettäviä tapoja tunnistaa ja hallita materiaalien ja tuotteiden laatu jo alkutuotannosta lähtien, kokeilla rohkeasti uutta ajattelua vaativia toimintamalleja, kehittää teknologista osaamistaan sekä osallistua uudistuvia toimintaympäristöjä tukevien infrastruktuurien rakentamiseen.