Lohkoketjuteknologia avaa uusia mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Lohkoketjuihin perustuva hyvinvointiekosysteemi tukemaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa

Valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa haetaan merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tässä selvityksessä on kartoitettu mahdollisuuksia tehostaa ja parantaa sote-palveluita hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa.

Kryptografiaan (mm. sähköisiin allekirjoituksiin) perustuva lohkoketjuteknologia mahdollistaa luottamuksen rakentamisen hajautettuihin verkostoihin ilman keskitettyä hallintaa. Selvityksessä todettiin, että lohkoketjut voisivat olla merkittävässä roolissa terveyttä ja hyvinvointia edistävän ekosysteemin luomisessa. Hyvinvointiekosysteemi kokoaisi yhteen heterogeenisen joukon hyvinvointituotteita tarjoavia yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita sekä ao. tuotteiden käyttäjiä ja käyttäjäorganisaatioita. Lohkoketjuteknologian avulla olisi mahdollista ylläpitää luotettavaa tietoa ennakoivaan terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin ylläpitoon tarkoitetuista sovelluksista ja palveluista, mikä mahdollistaisi näiden liittämisen kiinteäksi osaksi sote-palvelujärjestelmää. Lisäksi lohkoketjujen avulla voidaan toteuttaa hyvinvointiraha tukemaan ter-veyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden käyttöä.

Luotettava tieto ja hyvinvointiraha muodostaisivat pohjan ennakoivan terveydenhoidon ja hyvinvoinnin ylläpidon nostamiselle keskeiseen asemaan sote-palvelujärjestelmässä. Näin muodostuva ekosysteemi mahdollistaisi terveyshyödyn kansalaisille sekä säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa painopisteen siirtyessä ongelmien reaktiivisesta hoidosta hyvinvoinnin ennakoivaan ylläpitoon. Samalla syntyisi liiketoimintamahdollisuuksia uusille teknologia- ja palveluyrityksille.