Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena

Selvityksen tavoitteena on ollut analysoida kolmannen sektorin toimintaa laajassa mittakaavassa turvallisuustoiminnan tukena. Käsillä oleva raportti auttaa aiempaa paremmin hahmottamaan viranomaisten turvallisuustoiminnan kannalta olennaisten kolmannen sektorin toimijoiden määrää ja osaamista, viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön toimivuutta sekä kolmannen sektorin rahoitusta.

Selvitys tukee samalla valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä sekä tuottaa tietoa sisäministeriön alaisten turvallisuusviranomaisten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä sen kehittämiseen. Selvityksen toteutukseen osallistettiin laaja joukko virkamiehiä sekä järjestöjen edustajia niin valtakunnallisella kuin alue- ja paikallistasoilla.

Kerätyn sekä analysoidun tiedon perusteella havaittiin, että viranomaiset eivät selviäisi kaikista turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ilman järjestöjen tukea. Viranomaisten ja järjestöjen väliselle yhteistyölle on pitkät perinteet, joita tulee vahvistaa jatkossa esimerkiksi luomalla maakuntatason turvallisuusverkosto sekä lisäämällä sopimuksellisuutta. Hyvän yhteistyön turvaaminen edellyttää nykyisen rahoitusmallin selkiyttämistä muun muassa siirtämällä turvallisuustoiminnan ytimessä olevien järjestöjen toiminta vaiheittain sisäministeriön vastuulle.

Tulevaisuudessa on lisäksi kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota spontaaniin kansalaistoimintaan eli niin sanottuun neljänteen sektoriin sekä sen rooliin viranomaisten turvallisuustoiminnan tukemisessa.