Kansainväliset osaajat innovaatiotalouden voimavarana

Suomen elinkeinoelämää ja innovaatiotoimintaa muokataan houkuttelevaksi ja vastaanottavaksi kansainvälisille osaajille

Yritysten innovaatiopohjaisessa kansainvälisessä kasvussa ei vielä hyödynnetä riittävästi ulkomaisia osaajia ja asennemuutoksen vauhdittamiseksi ja palveluverkoston uudistamiseksi on käynnistetty keväällä 2017 valtionhallinnossa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla poikkihallinnollinen valtioneuvoston yhteinen Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelma. Tämän toimenpideohjelman tueksi on tehty selvitys hyvistä käytännöistä Tanskassa, Hollannissa, Itävallassa ja Kanadassa.

Selvityksen mukaan Suomessa on huomioitu kansainvälisille osaajille suunnattujen käytäntöjen ja palveluiden suunnittelussa yritysten kansainvälisen kasvun ja innovaatiotoiminnan tarpeet hyvin moneen muuhun maahan verrattuna. Palvelut ovat kuitenkin vielä usein lyhytkestoisia projekteja ja pilotteja, joiden kansallinen koordinointi puuttuu. Kansainvälisten osaajien houkutteleminen ja integroiminen osaksi niin elinkeinoelämää ja innovaatioyhteisöjä kuin yhteiskuntaan yleisesti on kuitenkin monimutkaista, ja edellyttää samanaikaisia toimia monilla hallinnonaloilla.

Selvityksen mukaan kansainvälisten osaajien integroimiseksi vahvemmin Suomen innovaatiotalouteen valtionhallinnossa tulisi:

1. Varmistaa pitkän aikavälin jaettu visio ja toimeenpanosuunnitelma.
2. Selkeyttää ja valtavirtaistaa yhteistä strategista tahtotilaa ’tiekartan’ luomiseksi.
3. Huomioida kansainväliset osaajat systeemisenä muutoksena, jossa korostuu ratkaisujen systeeminen ja kestävä kehittyminen.