Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus - Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante)

Arvioinnin (ex ante) kohteina olivat ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseen liittyvien politiikkatoimien osuvuus, vaikutukset, riskit ja muutostarpeet.

Osaltaan arviointi kohdistui vuoden 2015 tutkinnonuudistukseen, mutta painopisteenä oli tulevan
ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusten ennakoiva arviointi. Arviointitulosten mukaan osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta koskevan uudistuksen suunta on oikea – tavoitteet ja toimenpiteet ovat perusteltuja.

Aiemmin tehty tutkinnon uudistus on luonut hyvän pohjan tulossa olevalle, monia vahvuuksia mutta myös kriittisiä kohtia ja riskejä sisältävälle reformille. Arvioinnissa tarkasteltiin reformin vaikutuksia ja riskejä eri näkökulmista sekä tuotettiin tietoa reformiin liittyvistä kriittisistä menestystekijöistä ja kehittämistarpeista.