How can the EU Framework Programme for Research and Innovation increase the economic and societal impact of RDI funding in Finland?

Tämä selvitys käsittelee Euroopan Unionin Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa tuottamaa lisäarvoa ja tapoja, joilla puiteohjelman vaikuttavuutta Suomessa voidaan parantaa.

Hanketasolla puiteohjelmista saadulla rahoituksella on selkeä lisäarvo osallistujille, ja rahoitusta saaneet osallistujat ovat hyvin tyytyväisiä kokemuksiinsa ja hankkeiden tuloksiin. Keskimäärin puiteohjelmista rahoitetut hankkeet ovat tuottaneet uutta tietoa ja uusia taitoja sekä tukeneet kansainvälisten verkostojen syntymistä ja uuden teknologian kehittämistä.

Yleistasolla, Suomen rahoituksen saanto puiteohjelmasta ylittää laskennallisen maksuosuuden, mutta haasteena on, että suomalaisten hakemusten hyväksymisprosentti on suhteellisen alhainen muihin Pohjois-Euroopan pieniin tietotalouksiin verrattuna. Keskeiset suositukset arvioinnin perusteella ovat:

1. Työtä jatkettava EU-puiteohjelmayhteistyön kansallisten painopistealueiden ja tavoitteiden kirkastamiseksi
2. Analysoidaan suomalaisen hakumenestyksen juurisyyt
3. Tuki- ja tehostamistoimia hakemusten laadun ja relevanssin vahvistamiseen
4. Hakemus- ja hankeosaamisen tehokkaampi hyödyntäminen

Kieliversiot: