Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus – tieto muutostyön tukena

Kuntoutus ei ole Suomessa yhtenäinen järjestelmä, vaan se koostuu useista osajärjestelmistä. Tämän selvityshankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa kuntoutusjärjestelmän nykytilasta sekä kehitysmahdollisuuksista kuntoutusjärjestelmän uudistusta suunnitteleville ja uudistuksesta päättäville tahoille.

Selvitys koostuu neljästä osakokonaisuudesta. Osakokonaisuuksissa on tarkasteltu nykytilan haasteita ja keskeisiä mekanismeja, jotka vaikuttavat kuntoutuksen tuloksiin sekä tunnistettu järjestelmätason muutoksia, jotka mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja ja parempia tuloksia.

Osakokonaisuuksien tulosten perusteella on muodostettu yhteiset johtopäätökset kuntoutusjärjestelmän kehittämiseksi.