Kohtaanto työmarkkinoilla – havaintoja ja politiikkajohtopäätöksiä

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, eli yhtäaikainen pula työpaikoista ja työntekijöistä on kärjistynyt Suomessa vuosina 2012–2016. Kohtaanto-ongelmat liittyvät erityisesti seitsemän suuren seutukunnan työmarkkinoihin. Muissa seutukunnissa kohtaanto ei ole heikentynyt merkittävästi, ja erityisesti suhdanne- ja rakennemuutoksia kokeneissa seutukunnissa työttömyyden nousu on yhdistynyt avoimien työpaikkojen määrän laskuun.

Työpaikkojen täyttymisnopeus on hidastunut ja yli kuukauden avoimena olevien työpaikkojen osuus vakansseista on noussut finanssikriisin jälkeen merkittävästi. Kehitys selittyy osin työvoiman tarjonnassa (ikä ja koulutus) sekä työvoiman kysynnässä (toimialarakenne, työtehtävien osa- ja määräaikaisuus) tapahtuneilla muutoksilla.

Työttömien työnhakijoiden taloudelliset kannusteet työllistymiseen ovat heikentyneet vuoden 2009 jälkeen. Kannusteet ovat korkeimmat nuorilla, korkeasti koulutetuilla työttömillä miehillä ja matalimmat alle 35-vuotiailla vähän kouluttautuneilla naisilla. Tulokannusteilla on yhteys työllistymiseen ja niiden merkitys on vahvistunut vuosina 2010–2014.