Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta

Varainsiirtovero vähentää muuttamista

Asuntokauppojen varainsiirtovero lisää muuttamisen kustannuksia ja voi johtaa siihen, että kotitaloudet asuvat asumistarpeisiinsa ja tuloihinsa nähden huonosti sopivissa asunnoissa. Vero saattaa lisäksi vähentää kotitalouksien liikkuvuutta työmarkkina-alueiden välillä.

Varainsiirtovero on yleinen myös muissa maissa ja kansainvälisten tutkimustulosten mukaan se vähentää merkittävästi kaupankäyntiä asuntomarkkinoilla. VATT:n ja Helsingin kaupungin-kanslian tutkimus ”Effects of Real Estate Transfer Taxes: Evidence from a Natural Experiment” tuottaa uutta tietoa varainsiirtoveron vaikutusten suuruudesta Suomessa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Suomessa toteutettua varainsiirtoverouudistusta niin sanottuna luonnollisena koeasetelmana. Asetelma mahdollisti veron vaikutuksen eristämisen muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Maaliskuussa 2013 varansiirtovero nousi asunto-osa-keyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero sen sijaan pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan myyntihinnan lisäksi myös osakkeisiin kuuluva yhtiölainaosuus.

Tutkimuksessa verrattiin omakotiasujien ja osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa asuvien muuttoalttiutta ennen ja jälkeen verouudistuksen. Varainsiirtoveron korotus vähensi kaikkien osa-kehuoneistossa asuvien omistusasujien muuttoja noin 4 prosentilla. Tutkimustulosten mukaan vero vähentää sekä maakuntien sisäisiä että maakuntien välisiä muuttoja, mikä viittaa siihen, että vero heijastuu myös työmarkkinoiden toimintaan.