Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

Selvityksessä tarkastellaan korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisen osan tilastoselvityksessä analysoidaan sitä, miten ensikertalaisten asema opiskelijavalinnoissa on kehittynyt ja onko koulutukseen sijoittuminen nopeutunut.

Erityiskysymyksinä on tarkasteltu siirtohakujen toimivuutta sekä eri valintatapojen vaikutuksia koulutukseen sijoittumiseen alkuvaiheen opintojen etenemiseen. Selvityksen toista osaa varten tehtiin kyselytutkimus valmennuskursseille
osallistumisesta neljälle yliopistojen tieteenalalle hakeutuville (kasvatus-, kauppa-, lääke- ja oikeustiede).

Kyselyllä haluttiin selvittää, miten laajaa valintakokeeseen valmentaville kursseille osallistuminen on, ketkä kursseille osallistuvat ja missä määrin valmennuskurssit parantavat koulutuspaikan saamisen todennäköisyyttä.