Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen

Tämä tutkimus arvioi EU:n budjettirahoituksen uudistamista koskevaa ns. Montin raporttia ja analysoi tulonlähteiksi ehdotettuja uusia omia varoja optimaalisen verotuksen ja fiskaalisen federalismin näkökulmasta.

Montin raportti korostaa näiden kriteerien sijaan EU:n tavoitteita ja epätarkasti kuvattua EU:n lisäarvoa omien varojen valinnassa. Myös ehdotetun uudistuksen ja kansallisten toimien koordinaatio jää vähälle huomiolle.

Arviomme mukaan EU:n mahdollinen lisäarvo verotuksessa liittyy veropohjien liikkuvuuteen sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Suosittelemme siksi yritys- ja ympäristöverojen pohjien harmonisointia ja minimiveroasteita rahoitusuudistuksen tuloksista riippumatta. Uudistuksessa tulisi minimissään poistaa monimutkainen ALV-pohjainen oma vara, samoin kuin maakohtaiset korjaukset.

Uusista omista varoista lupaavimpia ovat päästökauppaa täydentävä hiilidioksidivero, harmonisoitu yhteisövero CCCTB ja finanssisektorin arvonlisän vero FAT.