Ihmiskaupan uhrien auttamisessa on parannettavaa

Ihmiskaupan uhrit ovat erityisasemassa palveluiden saajina

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) yhteistyönä toteuttamassa selvityksessä tarkasteltiin sitä, miten viranomaiset soveltavat ihmiskaupan uhrien auttamista koskevia vastaanottolain (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011) säännöksiä sekä sitä, miten ihmiskaupan uhrien oikeus saada apua Suomessa toteutuu. Vastaanottolakia uudistettiin ihmiskaupan uhrien auttamisen osalta vuonna 2015. Selvityksessä tarkasteltiin ajanjaksoa lain muuttumisen molemmin puolin, erityisesti vuosia 2014−2016.

Ihmiskaupan uhrit ovat palveluiden saajina erityisasemassa. Vastaanottolain mukaan ihmiskaupan uhreilla on ihmiskaupassa uhriutumisesta johtuen oikeus tiettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Käytännössä uhrit tarvitsevat huomattavan paljon asumiseen ja toimeentuloon liittyviä sosiaalipalveluita sekä psykiatriseen terveydenhoitoon liittyviä terveyspalveluita. Suomessa ihmiskaupan uhrien auttaminen on viranomaistoimintaa. Ihmiskaupan uhrien auttaminen on järjestytty kaksijakoisella mallilla, jossa kunnat vastaavat niiden ihmiskaupan uhrien auttamisesta, joilla on kotikunta Suomessa. Joutsenon vastaanottokeskus vastaa niiden ihmiskaupan uhrien auttamistoimien järjestämisestä, joilla ei ole kotikuntaa. Joutsenon vastaanottokeskus myös ylläpitää ja koordinoi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Joutsenon vastaanottokeskuksen lausunnolla kunnille voidaan korvata ihmiskaupan uhrien auttamisesta syntyneitä kustannuksia ELY-keskusten kautta.

Vastaanottolain soveltamista tarkasteltiin selvityksessä seuraavien kolmen kokonaisuuden kautta: 1) ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja ohjautuminen auttamisjärjestelmään; 2) ihmiskaupan uhrit palveluiden saajina sekä 3) auttamisen yhteys rikosprosessiin. Tässä policy briefissä tarkastellaan ihmiskaupan uhrien palveluiden saantia ja siihen liittyviä haasteita.