Laatua alueidenkäytön suunnitteluun – parhaita käytäntöjä uusille maakunnille

Maakuntauudistus muuttaa alueidenkäytön suunnittelun rooleja. Uudistuksessa nykyiset ELY-keskukset ja maakuntien liitot lakkautetaan. Kaavoituksesta vastaavat tulevaisuudessa itsenäiset kunnat ja uudet itsehallinnolliset maakunnat. Uudistuksen myötä myös kaavoituksen laillisuusvalvonta päättyy. ELY-keskusten toimenkuvaan kuuluva kuntien alueidenkäytön suunnittelun edistäminen on jatkossa osa maakuntien tehtäviä. Uusista maakunnista tulee näin ollen sekä oman alueensa suunnittelijoita että kuntien alueidenkäytön suunnittelun edistäjiä.

Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU) -hankkeessa tarkasteltiin alueidenkäytön asiantuntijoiden näkemyksiä ja toiveita maakunnan uudesta roolista sekä kartoitettiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla jatkossakin voidaan toteuttaa hyvää suunnittelua. Hyvät käytännöt ja kehittämisehdotukset jäsennettiin seuraavasti:
- Hoida verkostoja ja organisoi
- Hyödynnä suunnittelun strateginen potentiaali
- Edistä kuntien alueidenkäytön suunnittelua vaikuttavasti ja avoimesti
- Varmista monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen
- Panosta vuorovaikutukseen ja viestintään
- Varmista avoin ja tehokas tiedonhallinta

Selvitys on viimeistelty lokakuussa 2018 tilanteessa, jossa maakuntauudistusta koskevien lakiesitysten käsittely on eduskunnassa vielä kesken.