Valtionosuusjärjestelmä kompensoi kasvun kustannuksia – kasvun kannustamiseksi tarvitaan muita keinoja

VOS-järjestelmä ei kannusta kasvuun, mutta rahoittaa kasvun aiheuttamia kustannuksia

Tutkimushankkeessa selvitettiin uudistettavan valtionosuusjärjestelmän (VOS) soveltuvuutta kasvavien kuntien kaavoituksen ja asuntotuotannon lisäämiseen. Väestömäärältään kasvavat kaupungit kohtaavat monipuolisia kasvusta aiheutuvia kustannuksia, mutta myös väestöltään vähenevät kunnat tarvitsevat erityistä tukea peruspalveluiden järjestämisen ja toimivan kuntarakenteen mahdollistamiseksi. Tässä hankkeessa valtionosuusjärjestelmän toimivuutta on tarkasteltu kirjallisuuskatsauksen, kansainvälisen vertailun, empiirisen tarkastelun sekä simulointimallin avulla.

VOS-järjestelmä ei sisällä varsinaisia kasvun kannustimia, mutta ratkoo kunnan sisäisiin kasvun kustannuksiin liittyviä ongelmia, joilla ei ole seudullisia ulkoisvaikutuksia. Puolestaan MALsopimusmenettelyä suositellaan jatkossakin hyödynnettäväksi suurten kaupunkiseutujen ylikunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, sekä kasvun mahdollistamiseen. VOS-järjestelmään on mahdollista liittää nopeasti kasvavia sekä taantuvia kuntia tukevia kertoimia. Kasvaville kunnille aiheutuu monipuolisia kasvusta aiheutuvia kustannuksia ja haasteita, mutta myös taantuvissa kunnissa voimistuvat toimivien yhdyskuntarakenteiden vaatimukset, vaikka asuntotuotannolle ei ole määrällistä tarvetta.

Kuitenkin, mikäli nämä instrumentit rahoitettaisiin vähentämällä muiden kuntien valtionosuuksia, VOS-järjestelmän perustoiminnan edellytykset heikkenisivät kuntien peruspalveluiden rahoittamiseen liittyen. Lisäksi tutkimuksessa suositellaan vieraskielisten määrään liittyvien VOSkertoimien määrittelyä vastaamaan kuntien todellisia kustannuksia. VOS-järjestelmän lisäksi tarvitaan myös muita keinoja kuntien kasvun tai taantumisen ja niihin liittyvien erityispiirteiden huomioimiseksi.