Tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta

”Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa” -hankkeessa on luotu kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, sekä kehitetty arviointimalli tietojohtamiselle.

Vaikka tietojohtamisen kehittämiselle nähdään monia hyötyjä, ei sen toteuttamiseksi ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Organisaatioiden tarpeet vaihtelevat usein riippuen esimerkiksi toimialasta, toimintaympäristöstä ja organisaation koosta. Tietojohtamisen käytännön toteuttamiseen julkisissa organisaatioissa ja etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa liittyy useita haasteita: toiminnan ohjaamisen kannalta keskeiset tiedot ovat usein hajallaan lukuisissa eri tietojärjestelmissä eikä tietojohtamiseen ole organisaatioissa kohdistettu riittävästi resursseja tai osaamista.

Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa -hankkeessa on luotu kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista. Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä kansallisella tasolla ovat periaatteiden, luokitusten ja mittareiden määrittely sekä työnjaon selkeyttäminen kansallisen ja alueellisen tason välillä etenkin tietojohtamiseen liittyvän teknologian ja IT-arkkitehtuurin kehittämisen ja hankinnan suhteen. Alueellisella tasolla tärkeimmät kehittämiskohteet liittyvät tavoitteiden konkretisointiin, IT-arkkitehtuurin ja järjestelmien päivittämiseen sekä datan käsittelyn ja hyödyntämisen resurssien parempaan kohdentamiseen.

Jotta tietojohtamista voidaan jatkuvasti kehittää ja kehitystoimenpiteitä päivittää ja muutosta seurata, hankkeessa on luotu tietojohtamisen arviointimalli. Arviointimallia on mahdollista käyttää tietojohtamisen ymmärryksen parantamiseen sekä organisaation tietojohtamisen käytäntöjen kehittämiseen sen omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.