Päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuusarvioinnin menetelmät ja kehityskohteet

Päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuslaskenta on monimutkaista ja metodeja on lukuisia

Pöyryn toteuttaman selvityksen tarkoituksena oli tuottaa kokonaiskuva tällä hetkellä käytössä olevista menetelmistä päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arvioimiseen taakanjakosektorilla. Kustannustehokkuuden arviointiin käytettäviä menetelmiä on lukuisia ja käytetyt metodit vaihtelevat merkittävästi eri maiden, selvitysten ja sektorien välillä. Eri menetelmissä on omat etunsa ja rajoitteensa. Siten ei ole yhtä oikeaa menetelmää arvioida päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuutta. Laskentaoletuksia kuvataan tyypillisesti melko puutteellisesti. Tämä hankaloittaa eri laskentojen lopputulosten vertailua ja laskennan kehittymistä. Avoimuuden lisääminen mahdollistaisi laajemman keskustelun menetelmistä ja edesauttaisi niiden edelleen kehittämistä. Lisäksi Suomen tulisi systematisoida päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien päästövähennystoimien ja ohjauskeinojen suunnittelua. Myös toimilla saavutettuja hyötyjä ja toimien kustannustehokkuutta tulisi seurata järjestelmällisesti.

Kieliversiot: