Kestävän kehityksen innovaatiot

Innovaatioilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa

Perinteisen innovaatiopolitiikan rinnalle tarvitaan vahvempaa haaste- ja ilmiölähtöistä innovaatiopolitiikkaa, joka pyrkii suuntaamaan ja ohjaamaan innovaatiotoiminnan panostuksia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun. YK 2030 kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat hyvän, kansainvälisesti vakiintuneen ja tunnustetun lähtökohdan näiden haasteiden tunnistamiseen ja määrittelyyn.