Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria

Nuoret hyötyvät monialaisia palveluita tarjoavista Ohjaamoista. Ohjaamoissa moniammatillista tukea tarvitsevaa nuorta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti ja nuori saa sieltä tarvitsemansa palvelut pääsääntöisesti nopeammin, kuin TE-toimistossa. Ohjaamotoiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät erityisesti palveluun pääsyn nopeutumisen sekä tehokkaan palveluihin ohjauksen kautta. Ohjaamot myös kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä.