Nöyrän ohjauksen malli

Aikamme yhteiskunnalliset haasteet edellyttävät nöyrää ohjausta

Suomen on yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa etsittävä ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, taloudelliseen epävarmuuteen ja työn murrokseen. Nykypäivän yhä kompleksisempi toimintaympäristö on paljastanut valtion nykyisen ohjausjärjestelmän haasteet, kuten systeemisyyden puutteen ja hierarkkiset rakenteet, jotka heikentävät valtion kykyä puuttua näihin viheliäisiin ongelmiin. Jotta valtio voi omalta osaltaan etsiä ratkaisuja 2020-luvun suurimpiin haasteisiin, on Suomen ohjausjärjestelmä rakenteellisten ja kulttuuristen muutosten edessä. Tässä Ohjaus 2020-hankkeen kolmannessa policy brief -artikkelissa esittelemme niin kutsutun nöyrän ohjauksen lähestymistavan, joka mallintaa systemaattisen prosessin, joka voi tukea siirtymistä perinteisestä ylhäältä alas suuntautuvasta ohjauksesta kohti verkostomaista ongelmanratkaisua.