Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Julkisten hankintojen vuotuisen kokonaisarvon laskenta tarkentunut. Hankintojen vaikutusten arvioimiseksi datan saatavuus varmistettava.

Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen -hankkeessa laskettiin julkisten hankintojen kokonaisarvo aiempaa tarkemmin rajauksin: Kaikkien julkisten hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat mukaan lukien oli tarkasteluvuonna (2018) 47 miljardia euroa.

Kilpailluilta markkinoilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo vuonna 2018 oli 31 miljardia euroa. Kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kokonaisarvo julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat pois lukien vuonna 2018 oli 15 miljardia euroa (pois lukien julkisilta yrityksiltä tehdyt hankinnat 13 miljardia euroa).

Datan ja tiedon hyödyntämisen osalta hanke ehdottaa harkittavaksi hankintoja koskevan datan avaamista koko hankinnan elinkaaren osalta avoimessa datapankissa ja datan yhdistettävyyden varmistamista muiden datalähteiden, kuten yritystietokantojen kanssa, hankintojen työllisyys- ja yritysvaikutusten arvioimiseksi, hankintayksiköiden työtä tukevan vertailutiedon saatavuuden parantamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.