Tuotepolitiikalla vauhtia kiertotalouteen

Tasapainoista tuotepolitiikkaa

Kiertotalouteen siirtymistä pidetään keskeisenä osana nykyistä kestävämmän talouden luomista. Koska tuotteet ovat talouden keskiössä, voidaan viisaalla tuotepolitiikalla edistää ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kiertotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa. Tuotepolitiikan ohjauskeinoja kehitetään parhaillaan vauhdilla sekä kansallisin että eurooppalaisin toimin. Käytössä jo oleviin ohjauskeinoihin on suunnitteilla lupaavia parannuksia, ja kokonaan uusia ratkaisuja kokeillaan. Samalla on keskeistä säilyttää kokonaiskuva tilanteesta: tasapainoinen ohjauskeinovalikoima perustuu kattaviin arviointeihin ohjauskeinojen todellisista vaikutuksista ja ottaa keinovalikoiman koherenssin huomioon useasta eri näkökulmasta.