Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Ulosottojärjestelmää on mahdollista kehittää siten, että pienituloisten tilanne otetaan paremmin huomioon

Ulosotto on keskeinen elementti rahoitusjärjestelmässämme, sillä sen avulla taataan velkojille, että ainakin osa veloista maksetaan takaisin. Jos tällaista takuuta ei olisi, merkittävää osaa velkasuhteista ei syntyisi lainkaan, tai lainaa olisi tarjolla korkeammalla korolla. Toisaalta pienituloinen menettää ulosotossa merkittävän osan tuloistaan ulosmittaukseen, mikä heikentää toimeentuloa ja työnteon kannustimia. Järkevä järjestelmä tasapainottelee näiden vaikutusten välillä. Merkittävä osa ulosotossa olevista on pienituloisia ja järjestelmän uudistamisella voidaankin potentiaalisesti parantaa pienituloisten asemaa. Ulosottojärjestelmän yksinkertaistaminen ja muuttaminen progressiivisemmaksi, sekä velkajärjestelyjen lisääminen ovat potentiaalisia kehityssuuntia, joilla voidaan parantaa pienituloisten toimeentuloa ja samalla kokonaishyvinvointia.