Strateginen tutkimus tietopohjaisen poliittisen päätöksenteon tukena

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto (STN) on tarjonnut uudenlaisen mahdollisuuden kehittää tutkimuksen ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Parhaimmillaan rahoitusmuoto mahdollistaa siirtymistä yksilökeskeisestä lineaarisesta tiedeneuvonnasta kohti moninäkökulmaista ja verkostomaista tukea päätöksenteolle. Tietopohjaista päätöksentekoa tukevassa vuorovaikutuksessa on kuitenkin vielä hyödyntämätöntä kehityspotentiaalia. Tutkimuksen ja päätöksenteon välisen vuoropuhelun edellytyksiä ja valmiuksia on kehitettävä myös tiedonhyödyntäjien keskuudessa yhteistyössä STN-toimijoiden kanssa.