Tasa-arvo-ohjelma kirkastaa hallituksen tasa-arvopoliittisen vision

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on tärkeä tasa-arvopolitiikan tekemisen väline. Tällä hetkellä sen poliittinen painoarvo on kuitenkin pieni ja yhteiskunnallinen näkyvyys heikko. Tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla tehokkaasti edistävä ohjelma vaatii hallituksen vahvan tasa-arvopoliittisen vision, sitoutumisen ja tuen. Vaikuttava ohjelma tuo selkeästi esiin hallituksen muutoslupauksen ja konkreettiset, riittävän laajat toimet tasa-arvon edistämiseksi.