Systeeminen analyysi ja vaikuttava kriisinhallinta

Jotta kriisinhallintaoperaatiolla voidaan vakauttaa konfliktialueen tilannetta ja luoda edellytyksiä kestävälle rauhalle, operaation on vaikutettava suoraan niihin rakenteisiin, jotka tuottavat epävakautta alueella. Tämä edellyttää operaatiolta mukautuvuutta eli konfliktialueen systeemien ymmärrystä ja kykyä katalysoida systeemien muutoksia läpi operaation. Kehikon tähän tarjoaa systeeminen lähestymistapa, jonka periaatteita havainnollistamme analysoimalla Afganistanissa toteutettujen kriisinhallintaoperaatioiden kylätason vaikutuksia. Suosittelemme, että kriisinhallintaoperaatiot suunnitellaan jatkossa vaikuttavuuslähtöisesti hyödyntäen operaatioalueen systeemisestä analyysistä saatavaa tietoa. Tarpeen on myös päättää prosessista, jolla operaatioita mukautetaan säännöllisesti päivitettävän analyysin ohjaamana.