Rannikkovesille tuntuvia kuormitusvähennyksiä

Rannikkovesien typpi- ja fosforikuormitukseen tarvitaan isot vähennykset. Erityisesti Saaristomerellä on vaikea päästä hyvään tilaan. Tarvitaan isoja muutoksia kuormittaviin toimintoihin. Hanke suosittelee mm. 1) maatalouden tukimuutoksia edistämään heikkotuottoisten peltojen siirtämistä muuhun käyttöön, 2) ravinnetietovarannon perustamista tukemaan lannoituksen enimmäisrajojen valvontaa ja vesiensuojelutoimien kohdentamista, 3) sanktioita ja kannustimia tukemaan jatkuvapeitteisen metsänhoidon käyttöönottoa turvemailla, 4) laajempaa lupavelvoitetta metsäojitukseen, 5) kalankasvatuksen kiertovesilaitosten toimi-taedellytysten parantamista.