Nopeammin, ymmärrettävämmin, luotettavammin : Sosiaalinen media viranomaisten kriisi- ja onnettomuusviestinnässä

Sosiaalisen median dynaamisuus ja nopeatempoisuus, viestijöiden kilpailu huomiosta ja vaikutusvallasta sekä teknologisen kehityksen mediaympäristöä muokkaava rooli vaikuttavat somen hyödyntämiseen kriisi- ja onnettomuusviestinnässä. Vaikka teknologiset ratkaisut saattavatkin yhtäältä ohjata väärän ja haitallisen informaation äärelle sekä ruokkia epäluottamusta viranomaisviestintää kohtaan, voidaan sosiaalista mediaa toisaalta myös hyödyntää viranomaisviestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden tehostamisessa.