Julkisen hallinnon strategiat – kansainvälinen maavertailu

Monissa maissa julkisen hallinnon yleisstrategioista on luovuttu ja julkisen hallinnon strategioita on fokusoitu julkisiin palveluihin. Monissa tapauksissa strategioita varten on laadittu yksityiskohtaiset toimeenpano-ohjelmat tukemaan ja edistämään strategioiden toteutusta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen julkisen hallinnon strategian ohella kahdeksan muun maan strategioita. Tutkimuksen perusteella Suomen julkisen hallinnon uudistamisen strategia pitää paitsi ajantasaistaa, sille tulee myös laatia selkeä ja mitattava toimenpide-ohjelma. Strategian päivityksessä tulee hyödyntää alan tutkimustietoa ja valmisteluprosessin tulee olla mahdollisimman avoin ja osallistava. Ajantasaistetun julkisen hallinnon strategian toteutuksesta tulee raportoida säännöllisesti maan hallitukselle ja se tulee Suomessa kohdistaa julkisiin palveluihin ja julkisten palvelujen johtamiseen.