Muistuttavatko julkisen hallinnon organisaatioiden strategiat toisiaan?

Julkisen hallinnon eri tasoilla tehdyt koko organisaation toiminnan kattavat yleisstrategiat eivät ole samanlaisia, mutta ne eivät myöskään ole kovin erilaisia. Strategiat ovat nimittäin erilaisia, koska julkisten organisaatioiden tehtävät ja mandaatit vaihtelevat. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon Suomen hallintorakenteen moninaisuus.

Tekoälyn ja siihen perustuvan kielimallin avulla voidaan kuitenkin tarkastella sitä, millaisen temaattisen kokonaisuuden julkisen hallinnon eri tasoilla tehdyt strategiat muodostavat. Toisaalta julkisen hallinnon strategioiden analysointi tekoälyllä mahdollistaa kustannustehokkaan työtavan sen ymmärtämiseksi, miten ja mitä julkisen hallinnon toimijat hallinnon eri tasoilla voisivat oppia toistensa strategioista.

Tässä raportoitava tapaustutkimus vahvistaa hiljattaisissa selvityksissä esiin tuotua näkemystä tekoälyn käyttömahdollisuuksista julkisen hallinnon tiedonhallinnassa, datavisualisoinnissa, julkisen hallinnon päätösten taustoittamisessa ja valmistelussa sekä erilaisten hallinnollisten prosessien automatisoinnissa.