Turvallisuuskäsitteiden tasomallista työkaluja käsitteistön haltuunottoon

Siviilivalmius yhdessä -hankkeessa (2022–2023) on pureuduttu siviilivalmiuskäsitteen ohella myös laajemmin suomalaiseen turvallisuuteen liittyvään käsitteistöön. Hankkeen osana toteutetuissa haastatteluissa ja kyselyssä monet osallistujista kokivat turvallisuuskäsitteistön jossain määrin jäsentymättömäksi ja sekavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tulosten pohjalta muotoillusta kolmitasoisesta käsitemallista voisi olla apua käsitteistön ymmärtämiseen ja oppimiseen hallinnossa sekä käytännön toimijoiden parissa.