Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde aluevaltuutettujen näkökulmasta

Yhteistyösuhteet hyvinvointialueiden ja kuntien välillä näyttäytyvät kypsymättöminä ja ristiriitaisina. Hyvinvointialueiden ja kuntien välisiä valta- ja vastuusuhteita leimaa epäselvyys. Yhteistyön mahdollisuuksia heikentävät sekä hyvinvointialueiden että kuntien riittämättömät resurssit. Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde on parhaimmillaan symbioottinen, mutta monin paikoin tiiviin ja toimivan yhteistyösuhteen molemminpuolisia hyötyjä kuitenkaan ei vielä tunnisteta.