Turvallisuuden käsitteistö kaipaa avointa mieltä ja jatkuvaa kehittämistä

Siviilivalmius yhdessä -hankkeen (2022–2023) parissa on tarkasteltu erityisesti siviilivalmiuskäsitettä ja sen käyttöä Suomessa, mutta käsitteen tarkastelu tuo oppeja myös muun turvallisuuteen liittyvän käsitteistön jatkokehittämiselle ja pohdinnalle. Tässä artikkelissa pohditaan kokonaisturvallisuuden mallin, kansallisen turvallisuuden käsitteen sekä yleisemmin turvallisuuden käsitteistön määrittelytyötä hankkeen tulosten valossa. Yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvän toiminnan kehittäminen vaatii myös käsitteistön aktiivista kehittämistyötä. Lopuksi esitetään viisi kysymystä turvallisuuskäsitteistön jatkokehittämistä varten.