Liikennehankkeet voivat edistää työllistymistä ja parantaa kohtaantoa

Tutkimuksen mukaan valtatie 1 lisäsi pendelöintiä vaikutusalueellaan tilastollisesti merkitsevästi. Tuloksen pohjalta laaditun arvion mukaan suunniteltu Länsiradan nopea junayhteys lisäisi pendelöintiä noin 1300 henkilöllä, mikä kasvattaisi palkkasummaa yhteensä noin 11 miljoonalla eurolla ja arvonlisää noin 15 miljoonalla eurolla vuodessa.