Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu väylänä eteenpäin

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (OMO) on toimiva vahvaan tarveharkintaan perustuva väline työttömien osaamisen kehittämiseen, vaikkakin se syrjäyttää jonkin verran opintorahalla opiskelua. OMOn parempi huomioiminen osana työllisyyspalvelujen kokonaisuutta ja asiakasohjauskäytäntöjen kehittäminen voivat parantaa sen toimivuutta. OMOn ikärajat olisi syytä arvioida uudelleen.