Hyvinvointialueiden aluevaltuustojen rooli aluevaltuutettujen näkökulmasta

Hyvinvointialuilla aluevaltuuston vallankäytön mahdollisuudet koetaan kapeiksi. Aluevaltuuston rooli aiheuttaa pettymystä aluevaltuutetuissa. Aluehallitukselle ja viranhaltijoille keskittyvä valta nähdään valtuuston roolia kaventavana. Hyvinvointialueelle valitulla hallinto- ja organisaatiomallilla on keskeinen vaikutus aluevaltuuston rooliin.