Logistiikkaan liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia päästöraportoinnilla

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää nykytila ja tarpeet logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämiselle, saatavuudelle ja hyödyntämiselle Suomessa kansainvälistä toimintakenttää unohtamatta. Hankkeen tuloksena esitetään suositukset toimenpiteistä logistiikan päästöraportoinnin kehittämiseksi. Päästöraportoinnin jalkauttamiseksi yrityksiin tarvitaan koulutusta, ohjeistusta sekä viranomaistahon tukea ja osallistumista.

Kieliversiot: