Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot - Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA)

Nyt julkaistavassa TYVA-tutkimuksen (Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta) loppuraportissa arvioidaan työvoimapolitiikan toimivuutta ja vaikuttavuutta laajana kokonaisuutena. Tarkastelun keskiössä ovat pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa vuonna 2011 päätetyt työvoimapolitiikan uudistukset. Vuosien 2011–2015 hallituskauden työvoimapolitiikan tuloksiin ja arvioon perustuen hankkeessa linjataan myös tulevia kehittämismahdollisuuksia.